Kogemusnõustaja Marika
Kogemusnõustaja Marika
 • Pakun tuge, aitan sind.
  Sa ei ole üksi!


  Marika Kasemägi

  Kogemusnõustaja  

Kogemusnõustajana saan aidata, sest...

kogemusnõustamine on sarnase kogemusega inimeste vahel toimuv teadmiste- ja kogemuste vahetus ja/või nõustamine, mille käigus pakutakse kogemuslikku emotsionaalset-, sotsiaalset- ja/või praktilist tuge.

Kogemusnõustajana olen professionaal, kellel on läbi töötatud isiklik taastumise kogemus + kogemusnõustaja väljaõpe.


Sa ei ole üksi!

Kogemusnõustaja töö põhimõtted ja eetikakoodeks

Tööeetika

 • Kogemusnõustaja seisab hea inimeste heaolu eest.
 • Kogemusnõustaja aitab kaasa kriisidest, probleemidest ja tervisekahjustustest taastumisel.
 • Kogemusnõustaja ei tee midagi, mis võiks aidatavat kahjustada.
 • Kogemusnõustaja lähtub oma tegevuses oma teadmiste ja oskuste piiridest.
 • Kogemusnõustaja ei loo ootusi, mida ta ei suuda täita.
 • Kogemusnõustaja ei soodusta pettekujutluste, illusioonide, väärarvamuste teket ega levikut.
 • Kogemusnõustaja ei kasuta oma eriala- ja ametinimetust eraisikuna tegutsedes.
 • Kogemusnõustaja ei paku teeneid teenete vastu.
 • Kogemusnõustaja loob oma sõnade, tegude, olemuse ja välimusega turvalist ja usaldusväärset keskkonda.
 • Kogemusnõustaja ei levita oma isiklikke väärtussüsteeme, uskumusi ja eelistusi – poliitilised, religioossed, maailmavaatelised, tervisealased, soolised jt väärtussüsteemid.
 • Kogemusnõustaja ei paku kogemusnõustamise nimetuse all teisi teenuseid ja praktikaid.
 • Tööd tehes ei kahjusta kogemusnõustaja ei klienti ega iseennast, ehk
  • tagab aidatava privaatsuse ja (teda puudutava info) konfidentsiaalsuse
  • hoolitseb enda kui professionaali heaolu ja suutlikkuse eest
  • töötab oma hetkevõimekuse piirides
  • pöördub vajaduse korral professionaalse abi järele (supervisioon või eneseteraapia) ja/või katkestades ajutiselt tegevuse kogemusnõustamise vallas.

Iga kogemusnõustaja esindab kogemusnõustajate kogukonda ja kujundab selle head ja väärikat mainet.


Kogemusnõustaja saab aidata… 

 • olemasolemisega
 • ära kuulamisega
 • mõistmise ja toetamisega
 • praktilise infoga
 • oma loo jagamisega
 • oma praktiliste kogemuste ja läbiproovitud lahendustega
 • oma teadmistega
 • uute oskuste õpetamisega
 • vajadusel õigete inimeste juurde (arstid, nõustajad, konsultandid, sotsiaaltöötajad jne) edasisuunamisega ja nende töö täiendamisega
 • ühekordse konsultatsiooniga või läbi aastate taastuja või muutuja kõrval olemisega
 • jagades toetust ja teadmist mistahes paikades, kus selleks on vajadust – mitteformaalne töö
 • tehes tasustatud või vabatahtliku professionaalina tööd meeskondades – formaalne töö

Kogemusnõustaja:

 • ei survesta
 • ei esine
 • ei arva, et tema isiklik kogemus või taastumisviis on ainus või kõige õigem
 • ei kasuta kliente oma vajaduste täitmiseks – nt vajadus tunnustuse, tähelepanu või läheduse järele
 • ei asenda teisi professionaale
 • ei võistle teiste professionaalidega ja ei sea end nendest kõrgemaks, paremaks ega targemaks
 • ei vaidlusta teiste professionaalide tööd ja töömeetodeid – raviskeemid, taastumistegevused jmt
 • ei pea ja ei nimeta ennast terapeudiks, meedikuks ega ühekski teiseks spetsialistiks, mille väljaõpe ja pädevused tal puuduvad
 • ei paku kogemusnõustamise nime all teisi teenuseid ja praktikaid
 • ei avalda oma töö kohta eksitavat ja segadust tekitavat infot – näiteks kogemusnõustamise teenuse kirjeldus samal veebilehel koos esoteeriliste praktikatega, Eestis mittetunnustatud ja mittetõenduspõhiste psühhoteraapia praktikatega, alternatiivmeditsiini praktikatega – kogemusnõustamine on riiklik teenus, selle mainet ei tohi kahjustada mittetunnustatud teenustega
 • ei reklaami soovituste ega reklaamtekstidega oma tööruumides mittetõenduspõhiseid praktikaid

/”Kogemusnõustajate tööpõhimõtted ja eetikakoodeks”, vastu võetud Kogemusnõustajate Koja asutamiskoosolekul 5. septembril 2017. aastal Tallinnas. Uuendatud 13.02.2020./

Marika Kasemägi

Kogemusnõustaja

Võta minuga ühendust, kui:

 • sul juhtus avarii ja said tervisekahju, siis saan sind kindlasti aidata, sest mul on pikaajaline kogemus liikluskindlustusega suhtlemisel;
 • ettevõttes on vaja hinnata töötajate psühhosotsiaalseid ohutegureid või maandada töötajate stressi, siis saan Teid aidata, sest olen läbinud tööohutuse spetsialisti koolituse;
 • tunned, et praktikuna saan just mina sind oma kogemusega edasi aidata.
Broneeri aeg!